REGULAMIN


   

REGULAMIN
§ 1. Informacje o Firmie
1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień i wykonywania umów w Firmie – zwanej dalej
„Sklepem”, znajdującym się pod adresem internetowym www.ohlove.pl
2. Firma prowadzi działalność na terytorium RP w zakresie wykonywania na indywidualne zamówienie
klienta zwanego dalej „Kupującym”, zaproszeń oraz wszelkich dodatków na wesela chrzty, komunie, rocznice,
bankiety oraz imprezy firmowe zwanych dalej: „Produktami”.
3. Wszelkie Produkty są rzeczami nieprefabrykowanymi, wytworzonymi według specyfikacji Kupującego,
na jego indywidualne zamówienie oraz służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu
art. 38 pkt 3) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827)
4. Właścicielem – zwanym dalej „Sprzedawcą” – Sklepu jest: Grzegorz Bień, prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą: InV Grzegorz Bień, ul. Żwirki i Wigury 35/46, 26-600 Radom, NIP: 7962779214, Regon: 369602380,
zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
5. Sprzedawca prowadzi rachunek bankowy Banku Zachodnim WBK o numerze 87 1090 2835 0000 0001 3601 6526.
6. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:
a. Drogą elektroniczną o adresie e-mail: kontakt@ohlove.pl
b. Przez telefon kontaktowy: +48 664-301-126.
7. Obsługa sklepu internetowego pracuje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
8. Przez dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
9. Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy. W szczególności
zabrania się wykorzystywania zdjęć i opisów Produktów w Internecie, chociażby nie były one przedmiotem prawa autorskiego;
stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji.
10. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należące do ich prawnych właścicieli i na stronach Sklepu zostały
użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
11. Sklep zastrzega, iż zdjęcia oferowanych towarów, znajdujące się na stronie internetowej Sklepu oraz w Social Mediach,
są jedynie zdjęciami przykładowymi i towar może nieznacznie odbiegać w zakresie barwy lub wielkości od towarów przedstawionych
na istotnych zdjęciach, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności.
12. Wszelkie dane osobowe Kupującego, zarejestrowane w systemie Sklepu, będą wykorzystywane tylko w celu realizacji zamówienia
oraz prowadzenia akcji promocyjnej i reklamowych Sklepu. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim lub przetwarzane w inny sposób.
Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U.2002.101.926 ze zm.).

§2. Procedura składania zamówienia
1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji wypełnienia formularza zamówienia, dodania produktu do koszyka, kolejno poprzez
przycisk „Kupuję i płacę”.
2. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia należy złożyć je poprzez dostępny przy produkcie formularz,
zaakceptować projekt składu tekstu lub zgłosić poprawki do projektu, a także zamieszczać dodatkowe informacje i uwagi do zamówienia – jeżeli takie występują.
3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, zaś uzyskiwać informacje dotyczące zamówienia drogą telefoniczną i e-mailową
w godzinach pracy obsługi tj. 9:00-17:00.
4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po złożeniu zamówienia poprzez formularz dostępny przy produkcie przez Kupującego oraz
po ostatecznej akceptacji całego zamówienia oraz składu tekstu przez Kupującego.
5. Ostateczny termin płatności za zamówiony towary wynosi 7 dni od dnia ostatecznego zaakceptowania składu tekstu. Dostępne formy w sklepie:
– przelew bankowy na rachunek sklepu prowadzony w Banku Zachodnim WBK o numerze
87 1090 2835 0000 0001 3601 6526.
– internetowa szybka płatność poprzez system Tpay (transferuj.pl)
6. Zamówienia, które nie zostaną opłacone w ciągu 7 dni zostaną anulowane.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie
prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.
9. Projekty graficzne wysyłamy pocztą elektroniczną. Wstępny projekt wysyłamy w postaci pliku doc. i PDF na wskazany przez Państwa
w procesie zamówienia adres e-mail w ciągu 48h od zamówienia. Realizacja zamówienia zaproszeń ślubnych następuje po poinformowaniu Sklepu
przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej o ostatecznej wersji zaproszeń ślubnych i dokonaniu płatności za cały zakupiony towar w terminie
7 dni od dnia przekazania powyższej informacji do Sklepu.
10. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym OhLove! są podane w złotych polskich i są cenami brutto.
11. Wystawiamy tzw. fakturę bez VAT.
12. Sklep OhLove! prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości odbioru osobistego zakupionego towaru.
§ 3. Procedura realizacji zamówienia
1. Realizacja zamówienia nastąpi po złożeniu prawidłowego zamówienia za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu OhLove!
oraz po wpłaceniu całości kwoty należnej za zamówienie w formie przelewu bankowego z podaniem w tytule przelewu dokładnego numeru zamówienia nadanego
przez system internetowy Sklepu lub poprzez szybką płatność internetową Tpay (transferuj.pl).
2. Sklep nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani
odmian gramatycznych podanego tekstu.
3. Kupujący ma możliwość wyboru kolorów papierów, wstążek i kopert oraz rodzaju czcionki odpowiednio przy każdym formularzu zamówienia.
Do każdego zaproszenia dołączana jest biała koperta GRATIS, natomiast koperty kolorowe – matowe dostępne są w cenie 1.00 zł/szt oraz perłowe w cenie 1.50 zł/sz.
Istnieje możliwość personalizacji kopert w cenie 0.30 zł/szt.
4. Całe zamówienie złożone na jedno nazwisko wysyłane jest jedną paczką kupujący pokrywa koszt JEDNEJ wysyłki niezależnie od ilości zamawianych przedmiotów.
§ 4. Wysyłka towaru
1. Paczki są wysyłane za pomocą firmy kurierskiej DHL, Poczty Polskiej lub paczkomatu InPost. Kupujący wybiera formę wysyłki przy składaniu zamówienia.
Czas dostawy paczki przez wymienione wyżej firmy nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane
niewywiązywaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.
2. W przypadku nie dostarczenia paczki, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sklep wraz z podaniem numeru zamówienia.
3. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji serwis zwraca zamawiającemu 1 % wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia (liczy się data wpływu należności
na konto – nie licząc płatności bez numeru zamówienia).
§ 5. Próbki towaru
1. Istnieje możliwość zakupu próbek zaproszeń oraz innych towarów wykonywanych przez firmę, w tym przypadku nie ma możliwości wyboru czcionki i treści,
w próbkach znajduje się przykładowy druk i nie można go zmienić. Istnieje natomiast możliwość wyboru koloru papieru, wstążki i koperty.
2. Próbki zaproszeń wysyłane są w ciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
§6 Akceptacja regulaminu
Kupujący zapoznaje się z Regulaminem i akceptuje go podczas składania zamówienia.
§ 7. Zwrot towaru
ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY, ponieważ nabyte w naszym sklepie produkty są personalizowane i wykonywane na indywidualne zamówienie Kupującego
(przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta).
§ 8. Reklamacja towaru
1. Przy reklamacji towaru Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Sklep za pomocą poczty elektronicznej kontakt@ohlove.pl, podając w tytule
wiadomości e-mail numer zamówienia, a w treści wiadomości wpisując swoje dane osobowe, numer rachunku bankowego, numer zamówienia, uiścić opis uszkodzonego
produktu oraz wysłać zamówiony towar na adres Sklepu. Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć towar tak, aby nie uległ podczas transportu zniszczeniu.
2. Sklep nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Zamawiających za pobraniem.
3. W przypadku reklamacji wadliwy towar zostanie naprawiony, pod warunkiem dopełnienia pozostałych warunków.
4. W przypadku powstania błędów w druku, powstałych z winy Sklepu, Zamawiający ma prawo dokonać zwrotu towaru w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru, Sklep nada paczkę zwrotną do Zamawiającego wraz z poprawionym lub nowym towarem.
§ 9. Rabaty i promocje
Okazjonalne rabaty i promocje należy śledzić na naszych portalach społecznościowych tj.: Facebook oraz Instagram oraz w zakładce sklepu RABATY.
Na stronie podany jest wtedy kod kuponu, który należy pisać przy formularzu zamówienia.